KK.01.2.1.01 PARALELNI HIBRIDNI POGON za plovila propulzijske snage do 10MW

Rok za dostavu ponuda Predmet nabave i Dokumentacija za nadmetanje