KK.01.2.1.01.0058 PARALELNI HIBRIDNI POGON za plovila propulzijske snage do 10MW
Arhiva nabava
  • Nabava materijala za dva PMAC motora 400kW za potrebe izrade prototipa. Odvojena nabava za grupu II.
  • Nabava materijala za dva PMAC motora 400kW za potrebe izrade prototipa. Odvojena nabava za grupu III.
  • Nabava materijala za dva PMAC motora 400kW za potrebe izrade prototipa. Odvojena nabava za grupu VII.
  • Nabava materijala za dva PMAC motora 400kW za potrebe izrade prototipa. Odvojena nabava za grupu VIII.
  • Usluge za potrebe provedbe ispitivanja, elektroinstalacijske usluge te usluga izrade testnog stola s pripadaju─çim komponentama za provedbu laboratorijskih ispitivanja. Odvojena nabava za grupu I.
  • Nabava materijala za dva PMAC motora 400kW za potrebe izrade prototipa. Odvojena nabava za grupu VI.