Industrija

Dizalice i vincevi

TEMA PM motori imaju izrazito veliku energetsku učinkovitost što doprinosi smanjenju troškova u aplikacijama u kojima se koriste. Osim lagane konstrukcije, pouzdanosti i dugog životnog vijeka, TEMA PM motori imaju svojstva koja savršeno odgovaraju primjeni u dizalicama i vitlima.

Do izražaja dolazi puni moment sile od nule do maksimalnog broja okretaja pri podizanju tereta, precizna elektronska kontrola broja okretaja i električno kočenje koje omogućuje precizno kretanje i meko zaustavljanje. Pri naglom kočenju pri punom opterećenju TEMA motori zadržavaju puni moment, što mehanički pojednostavljuje dizajn i produžuje životni ciklus proizvoda.

Obrada metala

Precizna kontrola, elektroničko zaustavljanje i rad bez vibracija jedinstvena su svojstva motora s permanentnim magnetima koja odlično odgovaraju alatima i strojevima za obradu metala. Puni moment snage motora kroz cijelo radno područje omogućuje jednostavniji dizajn mehanike bez korištenja prijenosa.

TEMA nudi motore u posebno izrađenim kućištima ili samostalne komponente (stator, rotor) za lakšu primjenu u OEM aplikacijama.

Nafta i plin

Pogoni za crpljenje nafte i plina smješteni su u raznim teškim uvjetima za strojeve. Zbog toga je potrebno implementirati motore/pumpe koje imaju dugi vijek trajanja i minimalne potrebe za održavanjem.

TEMA motori nemaju namota na rotoru i time su mogućnosti za kvarove manje, a zbog svog dizajna rotora minimalno troše ležajeve.