KK.01.2.1.01 PARALELNI HIBRIDNI POGON za plovila propulzijske snage do 10MW

Rok za dostavu ponuda Predmet nabave i Dokumentacija za nadmetanje
29.07.2017. u 12:00 sati Nabava materijala za dva PMAC motora 400kW za potrebe izrade prototipa. Odvojena nabava za grupu VII.