Projekt

Paralelni hibridni pogon za plovila propulzijske snage do 10MW

jedinstvene referentne oznake

KK.01.2.1.01.0058

  1. Projekt se sufinancira iz EU fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF)
  2. EU

  3. EU
  4. EU

Naziv projekta: Paralelni hibridni pogon za plovila propulzijske snage do 10MW

Kratki opis projekta: Energetski učinkovit brod, prvenstveno učinkovita propulzija koja smanjuje utrošak goriva, štetne emisije u okoliš, smanjuje trošak i vrijeme održavanja te produljuje životni vijek opreme cilj je vlasnika i operatera koji je postavljen pred brodograđevnu industriju. Ovaj trend je snažno potaknut s međunarodnim pomorskim standardima kao što su Energy Efficiency Design Index (EDI) propisan od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO), te MARPOL . Razvoj i implementacija novih rješenja u Europi podržan je s dugoročnim strategijama Europske komisije kao što je ‘Blue Growth’ i Blue Economy s ciljem ostvarenja održivog rasta u svim pomorskim sektorima.
Kao odgovor na ranije navedene zahtjeve električna propulzija, u modernim varijantama izvedena i kao hibridni sustav, nametnula se kao najzastupljenija energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva tehnologija za pogon brodova.

Pritom razlikujemo dvije osnovne konfiguracije: serijska i paralelna konfiguracija. Kao prednosti paralelnog pogona ističu se, smanjenje troška investicije, povećanje ušteda goriva, te smanjenje potrebnog prostora za instalaciju. Ovakav pristup dodatno otvara mogućnost primjene hibridnih pogona u širem spektru brodskih konfiguracija, što odgovara i brodovima manjih propulzijskih snaga. Iako značajno učinkovitiji (i do preko 10%) te više od 30 posto jeftiniji, paralelni hibridni brodski propulzijski sustavi (u daljnjem tekstu PHBPS), manje su zastupljeni prvenstveno zbog nedostatka adekvatnih komponenti i tržišno raspoloživih integriranih rješenja.
Jednu od ključnih komponenata PHBPS-a predstavlja električni motor-generator mehanički spregnut s glavnim pogonskim motorom. Obično se kao motor-generatori danas sve više koriste izmjenični motor-generatori s permanentnim magnetima (PMAC), zbog značajno većeg stupnja učinkovitosti u širem području regulacije brzine vrtnje. Komercijalno dobavljivi PMAC motori još uvijek imaju određena tehnološka ograničenja, a u cilju ostvarenja optimalnog rada PHBPS-a potrebno je također ostvariti dinamički upravljivu mehaničku spregu u svim režimima rada, tj. spojku između pogonskog motora i električnog motor-generatora.

Ciljevi projekta: Razvoj, izrada i validacija BlueDrive pogona odnosno integriranog paralelnog hibridnog propulzijskog sustava temeljenom na integriranom sklopu PMAC motora, elektromagnetske spojke i planetarnog prijenosa (IPMCCR) te uspješna tržišna komercijalizacija proizvoda na globalnom tržištu

Očekivani rezultati: Provođenje razvojnih aktivnosti projekta rezultirati će pogonom koji će biti preko 30% jeftiniji u odnosu na postojeće sustave, više od 20% efikasniji od postojećih diesel-električnih i do 10% efikasniji od serijskih hibridnih pogona te donijeti uštedu od 25% korisnog prostora u odnosu na postojeće sustave. Komercijalizacija proizvoda dovesti će do povećanja prihoda te broja visokoobrazovanih zaposlenika.

Ukupna vrijednost projekta: 5.898.981,04 kn
Iznos koji je sufinancirala EU: 4.390.222,53 kn
Razdoblje provedbe: srpanj 2017. do lipanj 2019.
Kontakt osoba za više informacija: Branimir Ružojčić, tema@tema.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća TEMA automatizacija u industriji d.o.o.