Projekt

Poboljsanje poslovnih procesa, zaštita zdravlja i okolisa

jedinstvene referentne oznake

KK.03.2.1.14.0097

  1. Projekt se sufinancira iz EU fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)
  2. EU

  3. EU
  4. EU

Naziv projekta: Poboljšanje poslovnih procesa, zaštita zdravlja i okoliša

Kratki opis projekta: Poduzeće se namjerava certificirati po 2 međunarodno priznate norme:

1.) ISO 14001:2015 Sustavi upravljanja okolišem
2.) ISO 45001:2018 Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Uprava poduzeća je zaključila da poboljšanjem poslovnih procesa (BPI) i uvođenjem sustava upravljanja prema međunarodno priznatim normama može značajno poboljšati svoj način poslovanja. Također, tijekom certifikacije sustava i redovnim godišnjim nadzornim auditima sustava, organizacija dobije informacije o operativnom funkcioniranja tih sustava od strane nezavisne akreditirane institucije, te na taj način može još efikasnije kontinuirano poboljšavati svoj način poslovanja.
Obzirom da su norme komplementarne i u pojedinim svojim poglavljima sadrže iste ili slične zahtjeve, zbog jednostavnosti i bolje operativnosti od zahtjeva ovih dviju normi i norme ISO 9001:2015 koju poduzeće već ima implementiranu, formirat će se integrirani sustav upravljanja. To je uobičajena praksa i preporuka od svih relevantnih institucija. Osim toga, implementacija integriranog sustava je brža i efikasnija od parcijalne implementacije pojedinačnih sustava upravljanja. Također, certifikacija integriranih sustava je brža i jeftinija od parcijalne certifikacije po svakoj normi zasebno. Pri tome treba napomenuti da integrirani sustav u potpunosti podržava sve zahtjeve od svake norme, te da organizacija u konačnici ima potpuno implementirane sustave upravljanja kao i kada bi bili parcijalno uvedeni, a certifikacijske kuće potvrđuju sukladnost sustava s normama izdavanjem certifikata za svaki sustav upravljanja posebno.

Sve norme sustava upravljanja temelje se na procesnom pristupu, te je poboljšanje poslovnih procesa vrlo poželjan temelj za daljnja poboljšanja poslovanja putem implementacije ISO normi iz područja sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Ciljevi projekta: Uvođenje i certificiranje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem , te sigurnosti i zdravljem, prema međunarodnim normama ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Očekivani rezultati: Uvedeni i certificirani sustavi upravljanja prema međunarodnim normama za sustav upravljanja okolišem (ISO 14001:2015) i zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001:2018)

Ukupna vrijednost projekta: 140.455,00 kn
Iznos koji je sufinancirala EU: 118.684,47 kn
Razdoblje provedbe: siječanj 2019. do prosinac 2019.
Kontakt osoba za više informacija: Branimir Ružojčić, tema@tema.hr, 052/216 740

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća TEMA automatizacija u industriji d.o.o.

Strukturni fondovi